Friday, June 8, 2012

larangan memukul muka


LARANGAN MEMUKUL MUKA


apakah kau biarkan tangannya di mulutmu dan kau pecahkan dia seperti memecahkan kepala binatang (al-fahl)”.
Diriwayatkan oleh : At Thahawi dalam “ Musykikul Atsar” dari ‘Atha dari Shafwan  bin Ya’la bin Umayah  r.a

Sababul Wurud(sebab turun hadis)
Kata Ibnu Umayah: “Aku pernah bertempur melawan musuh bersama Rasulullah SAW dalam salah satu peperangan. Seorang di antara pegawaiku berkelahi dengan lawan. Kedua-duanya saling menampar dan menggigit. Ketika tangan salah seorang di antara mereka masuk ke dalam mulut lawannya, giginya ditarik sehingga jatuhlah gigi taringnya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah.
Rasulullah SAW bersabda: “ apakah kau biarkan tangannya……… dan seterusnya”.

Keterangan
“Al-Fahl”: haiwan jantan. Jamaknya : fuhuul, fuhuulah atau fuhhaal. Hadis ini menunjukkan kebencian Rasulullah terhadap kedua orang yang berkelahi saling menampar muka dan menggigit. Hal ini dipandang Rasulullah serupa dengan perilaku haiwan yang tidak layak bagi manusia.

Peringatan
Lihat seberapa indahnya perilaku Rasulullah sehinggakan baginda membenci orang-orang yang berkelahi dan berperilaku seperti haiwan. Perilaku beginikah yang dikatakan oleh oreintalis bahawa Rasulullah sebagai orang yang menyeru peperangan? perilaku yang mendamaikan beginikah yang dikatakan orang bukan Islam bahawa Rasulullah menyeru kekejaman melata? Tidak! Bahkan jelas-jelas emosinya menegur perihal pergaduhan itu ialah sebuah peringatan. Baginda membenci pergaduhan dan perilaku seperti hewan!

Nasihat
 pergaduhan kecil juga baginda tidak suka apalagi peperangan! . Tapi kita pula lebih suka memperbesar, mengapi-api. Malah menyukai pergaduhan menarik rambut, memecah muka dan lebih dahsyat berbunuhan, naudzubillah.bahkan  kita membenarkan kata-kata orientalis tanpa mengkaji kebenarannya.  Jauhnya akhlak kita dengan Rasulullah. Bukan saja membenci malah kita sama sekali suka. subhanAllah!
Sudah-sudahlah berbuat onar wahai aku, wahai umat~

No comments:

Post a Comment